UCZYMY SIĘ, WSPÓŁPRACUJEMY, POMAGAMY…

W ramach sieci współpracy (pedagogów, psychologów, nauczycieli) odbyło się spotkanie warsztatowe z pracownikami akademickimi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku p. dr Bożeną Piątkowską i mgr Magdaleną Bendryn.
Tematem spotkania były strategie podejmowania działań wobec ucznia sprawiającego problemy. Prowadzące podkreśliły, że najważniejsze w pracy pedagogicznej są niewątpliwie relacje międzyludzkie i motywacja.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 22-28 LUTEGO 2019 r.

22.02 - 28.02.2019 r. - PROJEKCJE FILMÓW ORAZ DYSKUSJE W SZKOŁACH.
22.02.2019 r. W RAMACH KONCERTU DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „MŁODZIEŻ PRZECIW NIENAWIŚCI” WYSTĘP GRZEGORZA HYŻEGO. [BCK BRANIEWO, GODZINA 13:00].
28.02.2019 r. DYŻUR KONSULTACYJNY SPECJALISTÓW.ZESPÓŁ W SKŁADZIE: MEDIATOR, SPECJALISTA DS. PRACY Z OSOBAMI DOTKNIĘTYMI PRZEMOCĄ, PEDAGOG, PSYCHOLOG PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ, KURATOR, FUNKCJONARIUSZ POLICJI.
[INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ UL. MONIUSZKI 22A, I PIĘTRO, GODZINY 8:00-10:00].
22.02. - 28.02.2019 r. DYŻUR FUNKCJONARIUSZY KPP BRANIEWO [KPP BRANIEWO].

                                                                                                ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY
ORGANIZATORZY I PARTNERZY:
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, SZKOŁY, PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W BRANIEWIE, POLICJA, SĄD REJONOWY, URZĄD GMINY, URZĄD MIASTA BRANIEWA, STAROSTWO POWIATOWE W BRANIEWIE.

DZIAŁAJMY RAZEM CZYLI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu pracownicy Poradni pani Agnieszka Lasecka -psycholog i pani Aleksandra Kuczyńska – Marek we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Braniewie przeprowadzili zajęcia warsztatowe z dziećmi przedszkolnymi dot. bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci były bardzo zainteresowane przekazywaną im wiedzą i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

5 LUTY - DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Należy pamiętać o bezpieczeństwie w sieci. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu Poradnia we współpracy z Biblioteką Miejską w Braniewie przeprowadzi zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu dla dzieci i  dorosłych.

REALIZUJEMY WARSZTATY...

Pozostajemy przy temacie fonoholizmu… W SP nr 5 w Braniewie w grupie przedszkolnej oraz w SP w Chruścielu w klasach I-III odbyły się zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa Agnieszkę Lasecką oraz pedagoga Aleksandrę Kuczyńską-Marek na temat bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych. Dzieci były niesamowicie zaangażowane i zainteresowane tematem, chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z używaniem smartfonów, tabletów, laptopów… i problemami, jakie może rodzić ich nadużywanie.