1. Poradnik dla rodziców: Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcio
    i siedmioletniego
    www.men.gov.pl/pdr

2. Portal TUMBO pomaga – wsparcie w żałobie uczniów i społeczności szkolnej
    www.tumbopomaga.pl

3. Rzecznik Praw Dziecka
    www.brpd.gov.pl

4. Kuratorium Oświaty Olsztyn
    www.ko.olsztyn.pl

5. Dziecko z dyslekcją w domu – informator, materiały do pobrania
    www.ptd.edu.pl

6. Uczeń niepełnosprawny w szkole czyli abc edukacji włączającej
    www.wszystkojasne.waw.pl
    www.pomagamydzieciom.info

7. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
    www.fdds.pl

8. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
    www.niebieskalinia.pl