Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie jest placówką oferującą specjalistyczne usługi charakteryzujące się profesjonalizmem, rzetelnością i indywidualnym podejściem do każdego klienta. Polegają one głównie na diagnozie oraz szeroko rozumianej bezpośredniej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli z powiatu braniewskiego. Poradnia wspiera również młodzież w wyborze zawodu i dalszej drogi kształcenia. Wspomaga  przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wspiera placówki oświatowe w działaniach na rzecz ich rozwoju.

Wizja do której poradnia dąży to realizacja pentady „O” :

  • Osiąganie najwyższych standardów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Objęcie różnorodną, profesjonalną pomocą każde dziecko, ucznia, jego rodzica/opiekuna i nauczyciela z terenu powiatu braniewskiego, bez względu na miejsce zamieszkania.
  • Otoczenie bezpieczną, przyjazną atmosferą każdego naszego klienta.
  • Osiąganie sukcesów w pracy poprzez stwarzanie pracownikom warunków na wykorzystanie posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Promowanie pracowników kreatywnych i nowatorskich. Traktowanie wszystkich pracowników z należnym im szacunkiem i poszanowaniem dla wykonywanej przez nich pracy, dbanie o dobry klimat w placówce.
  • Organizowanie działań w oparciu o ścisłą i aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym.
KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych. 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie ul. Kościuszki 105A.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Więcej o: KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH