PRZEDŁUŻENIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W  PORADNI.

Szanowni Państwo, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.742) okres zawieszenia zajęć w Poradni został przedłużony do dnia 22 maja 2020r.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

SZANOWNI PAŃSTWO.


W związku z tym, że trudno przewidzieć jak długo zostaną utrzymane znaczne ograniczenia w sposobach działania wielu jednostek użyteczności publicznej Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie przekazuje następującą informację:

ZABAWY I ĆWICZENIA ODDECHOWE - NA CO TO I KOMU? 


Oddychanie jest naturalną, niezbędną do życia czynnością fizjologiczną. Jest także bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego. Warto zaobserwować, w jaki sposób oddychają nasze dzieci podczas codziennych aktywności, spokojnych chwil relaksu a także w czasie snu.
 
Właściwy oddech
Prawidłowy i najbardziej pożądany sposób oddychania to oddychanie żebrowo-brzuszne lub tzw. żebrowo-brzuszno-przeponowe. Ten typ połączonego oddychania uważany jest za najgłębszy i najwłaściwszy. Oddech ten charakteryzuje najwydatniejsza amplituda ruchów przepony, umożliwiająca głęboki wdech. Wydatna praca mięśni żeber gwarantuje prawidłowe podparcie oddechowe.
W czasie mówienia powietrze wdychane jest głównie ustami a wydychane ustami lub nosem, w zależności od wypowiadanych dźwięków. Prawidłowy oddech podczas wypowiedzi to rytmiczny, szybki wdech, wykonany bez podnoszenia ramion, oraz powolny, długi wydech, podczas którego odbywa się wypowiedź.
Problemy z oddychaniem

MAPA KARIER - INTERAKTYWNE DARMOWE NARZĘDZIE POZNAWANIA ŚWIATA PRACY. 

W poprzednich trzech tekstach napisałem co nieco o predyspozycjach. Każdy doradca zawodowy, pracujący z młodzieżą dokonującą wyborów edukacyjnych i zawodowych, zachęca uczniów do poznawania siebie, swoich zasobów ale też świata pracy - czyli zawodów, miejsc pracy, możliwościach rozwoju zawodowego itp.
O predyspozycjach zawodowych pisałem już w trzech kolejnych tekstach: Zachęta do poznania własnych predyspozycji http://www.pppbraniewo.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481:zacheta-do-poznania-swoich-predyspozycji&catid=8&Itemid=102 , O predyspozycjach raz jeszcze

,,TERAZ CZAS NA CZYTANIE"

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra” – te słowa polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza są obecnie bardzo na czasie. Zostańmy w domach i czytajmy!
    Czytanie redukuje stres.
Konieczność długotrwałego pozostawania w domu, izolacja od przyjaciół czy bliższej i dalszej rodziny, martwiące komunikaty dobiegające z mediów to dla dzieci i młodych ludzi duży stres. „Dzieci, nawet najmłodsze, doskonale wyczuwają nasze emocje. Obecne przekazy medialne oraz fakt odwołania zająć w przedszkolu i szkołach, brak kontaktu z rówieśnikami, wszystko to podminowuje w dzieciach poczucie bezpieczeństwa.