ZAJĘCIA METODĄ DOBREGO STARTU

W ubiegłym tygodniu (09.05.2019 r.) Małgorzata Sulkowska i Aleksandra Kuczyńska – Marek przeprowadziły zajęcia warsztatowe dla dzieci     5 – letnich w Przedszkolu „Gwiazdkowe Wzgórze” we Fromborku. Grupa Planetek uczestniczyła w zajęciach prowadzonych metodą Dobrego Startu, która w formie zabawy angażuje jednocześnie wiele zmysłów dziecka przez co:
- wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci,
- przygotowuje do nauki czytania i pisania,
- zapobiega niepowodzeniom szkolnym.
Tematem przewodnim był trójkąt. Dzieciaki świetnie się bawiły i aktywnie brały udział w zaproponowanych zabawach.
Po zajęciach z dziećmi Małgorzata Sulkowska – logopeda i Aleksandra Kuczyńska – Marek udzielały porad dla rodziców podczas punktu konsultacyjnego.