ĆWICZENIA I ZABAWY MATEMATYCZNE ROZWIJAJĄCE LICZENIE (W DOMU):

1.    Rozkład pierwszej 10 – tki:
•    Ułóż kolorowe żetony, guziki itp., tak aby było ich w sumie 10. Pod każdym rozwiązaniem zapisz odpowiednie działanie np. 2+3+2+1+2=10
•    Zapamiętaj pary liczb, które w sumie tworzą 10, np 3+7=10, 2+8+10 itd. Prosimy o powtórzenie przez dziecko par liczbowych lub o dobranie odpowiednich cyfr napisanych na karteczkach lub liczmanach.
2.    Rozkład liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego:
•    Dziecko układa najpierw graficznie (kolorowe kartoniki, guziki, żetony) liczby 15, 17, 18, itd. A następnie zapisuje: 15= 10+5
•    Z rozsypani liczbowej dziecko układa ciągi liczbowe w kolejności rosnącej lub malejącej
•    Dziecko odlicza od 0-100 kolejno 10 –tkami, od określonego miejsca np. od 56; następnie od 100-0
•    Dziecko liczy od 0-100 co 2, co 5, co 3,  następnie tym samym systemem od 100-0
•    Gra: „Kto pierwszy dotrze do 150. Potrzebna miarka krawiecka, kostka do gry i dwa pionki (np. klamerki do bielizny). Przesuwamy się o ilość wyrzuconych oczek na kostce. W trudniejszej wersji rzucamy dwoma kostkami i przesuwamy się o sumę wyrzuconych oczek.
•    Gra „Podaj liczbę „ – kładziemy przed dzieckiem kartonik z liczbą np. 16 i prosimy o wyszukanie liczby o 4 większej, lub o 2 mniejszą,  itd.
3.    Zabawy i gry z kośćmi do gry:
•    Kładziemy przed dzieckiem dużą kostkę do gry i zadajemy pytania:
- Ile oczek jest na przedniej ścianie kostki?
- Ile oczek jest na przedniej i tylnej ścianie kostki razem?
- Ile oczek jest na górnej, a ile na dolnej ścianie kostki?
- Ile oczek jest na wszystkich ścianach kostki razem?
•    „Kto ma więcej? „ – rzucamy dwoma lub trzema kostkami, sumujemy liczbę wyrzuconych oczek, kto ma więcej dostaje punkt; po rozgrywce sumujemy punkty.
•    „Dwie dodają, jedna odejmuje „– rzucamy 3 kostkami, dwie np. białe sumujemy, kolorowa odejmuje, np. 2+5-6; omawiamy działania, gdzie nie jest możliwe wykonanie odejmowania, np. 2+1-5.
4.    Zgadywanki:
•    „Zgadnij o jakiej liczbie myślę – mówimy do dziecka: mam pewną liczbę. Jeżeli dodam( odejmę, pomnożę, podzielę ) 8, otrzymam 24. O jakiej liczbie myślę ? Dziecko ma w pamięci wykonać działanie , a potem odpowiedzieć na pytanie.
•    „Domino pamięciowe” – mówimy do dziecka: 2plus 3 równa się 5. Zadaniem dziecka jest podać działanie zaczynające się od liczby 5.
•    Zagadki matematyczne mają charakter prostych zadań z treścią . Dziecko uważnie słucha, jakie liczby występują w zagadce, mówi jakie działanie musi wykonać , aby odpowiedzieć na pytanie postawione w zagadce. Zagadki matematyczne mogą dotyczyć działań (dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia) w zakresie od 0 do 10, od 0 do 20 aż do 100. Stopień trudności należy zwiększać w miarę doskonalenia przez dziecko umiejętności dokonywania operacji pamięciowych.
                                                                                                                                                                            Opracowanie: Justyna Szewczyk