ASPEKT ZDROWOTNY WYBORU ZAWODU

Opracował: Roman Michalski
„Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielkim, także w słabości”.
Jan Paweł II

Wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu jest procesem decyzyjnym który powinien uwzględniać wiele czynników. Jednym z ważniejszych jest stan zdrowia. Każdy zawód wymaga określonych predyspozycji – również zdrowotnych. Treści zamieszczone poniżej dotyczą związków wyboru zawodu ze stanem zdrowia. Tworząc niniejsze opracowanie przyjęto założenie, że potencjalny czytający (uczeń, rodzic, nauczyciel) powinien szybko znaleźć interesującą dla siebie informację. Dlatego w tekście zamieszono kilka tabel.