AUTYZM – W CZYM PROBLEM?

  • Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, związanym z nieprawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem mózgu we wczesnym dzieciństwie.
  • Symptomy nieprawidłowości rozwoju ujawniają się do 36. miesiąca życia dziecka, czyli do ukończenia przez nie trzeciego roku życia.
  • Autyzm nie jest chorobą psychiczną. Jest rodzajem zupełnie innego rozwoju funkcji neurofizjologcznych.

PORADNIA PPP NA NIEBIESKO 💙💙💙

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna pracuje dziś na niebiesko i to ZDALNIE!!! 😊💡💻Wszyscy nasi specjaliści na swoich domowych stanowiskach świętują Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 💙💙💙😃
Mieliśmy dużo planów związanych z tym szczególnym dniem, jednakże w obecnej sytuacji dostarczymy wam garść informacji dziś i w kolejnych dniach zdalnie, za pomocą strony internetowej i FB.💻📱🙂😉💙
Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba jest indywidualnością, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem.💙💙💙

JAKI WYBRAĆ PROFIL W LO?

Jaki wybrać profil w LO?
„Talent do przedmiotu jest w ogromnej części zasługą poświęconego mu czasu. Drugim składnikiem jest skupienie i zaangażowanie.” ~ D. Chwiejczak
Kilka uwag dla tych którzy zastanawiają się nad wyborem przedmiotów rozszerzonych w LO.

ZACHĘTA DO POZNANIA SWOICH PREDYSPOZYCJI ...

„ (…) Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. (…)” ~ Terry Pratchett
Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem kierunku kształcenia / zawodu, bo niebawem będziesz kończył/a VIII klasę, to zachęcam Cię do przeczytania tego artykułu i wykorzystania kilku rad jakie tu zamieściłem.
W obecnych czasach szybkiego tempa zmian i wysokiego poziomu nieprzewidywalności (pomyśl choćby o tym jak zaskoczył wielki świat mały koronawirus) znaczenie ma rozsądne podejście do planowania kariery.

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BRANIEWIE W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO.    

DLA NAUCZYCIELI:

Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail, e-porady, skype dotyczące:

redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,

organizacja pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,

prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,