NIE DAJ SIĘ FAKE NEWSOM - CZYLI JAK NIE DAĆ SIĘ ZŁAPAĆ W SIECI!!!

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie dnia 28 marca odbyło się spotkanie w ramach akcji Tydzień z Internetem, poświęcone problemowi związanemu z fake newsami. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się min tego jak można się przed chronić przed fake newsami i na co zwracać uwagę przeglądając wiadomości w sieci. Okazało się, że walka z nieprawdziwymi informacjami jest możliwa i wiele w tej kwestii zależy od nas samych. Jeśli nie jesteśmy pewni czy dana informacja jest prawdziwa, powinniśmy ocenić wiarygodność źródła, z którego pochodzi.

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie w bieżącym roku szkolnym realizowane jest kompleksowe wspomaganie jej rozwoju w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- uczniem ze spektrum autyzmu.
Jednym ze szczególnych zadań, realizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne jest kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych. Głównym celem wspomagania jest wsparcie szkoły lub placówki w efektywnej realizacji wyzwań w obszarach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie rozpoznania potrzeb rozwojowych placówki.

ŻYCZLIWOŚĆ - DROGA DO POZYTYWNYCH RELACJI

W dniu 22 marca w Szkole Podstawowej w Nowicy pracownicy Poradni – pedagog pani Justyna Bendryn – Nagórko oraz psycholog Ewa Trzebiatowska przeprowadziły zajęcia warsztatowe w klasie IV, V oraz VI pt. „Życzliwość – droga do pozytywnych relacji”. Omówione zostały m.in. przykłady życzliwych i nieżyczliwych zachowań w klasie, podkreślona została rola uprzejmości w codziennym życiu. Wszyscy uczniowie z zaangażowaniem wzięli udział w zajęciach, bardzo chętnie odgrywali scenki ilustrujące przykłady życzliwych zachowań. Dziękujemy.

DOŁĄCZ SIĘ DO OBCHODÓW POLSKI NA NIEBIESKO !

W dniach 01-06.04.2019r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie organizuje Akcję „Braniewo na niebiesko”.
W tym roku podkreślamy jak ważne jest zrozumienie dla autyzmu.
Zacznijmy edukację! Dzięki wiedzy i świadomości, możemy wspólnie zmienić świat osób z autyzmem na lepsze. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypada na 2 kwietnia. Twoje zrozumienie i akceptacja może być najważniejszą zmianą!
W dniu 02.04.2019 (wtorek) pracownicy PPP będą udzielać konsultacji rodzicom i nauczycielom w SP3 w Braniewie w godzinach 8.00-12.00, a w dniu 03.04.2019 (środa) w godzinach 15.00-17.00 i 06.04.2019 (sobota) w godzinach 9.00-12.00 w PPP w Braniewie. Zapraszamy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek trudności, pytania czy wątpliwości wynikające z nietypowych zachowań dzieci.
Jak zorganizować akcję Braniewo na niebiesko w Państwa placówce?

BAWIĄ SIĘ ZNAKOMICIE DZIECI I RODZICE

W Szkole Podstawowej nr 5 w Braniewie odbyło się kolejne ostatnie  wydarzenie w ramach Dnia Logopedy. 15 marca 2019 roku p. Logopedki Małgorzata Sulkowska i Jolanta Witkowska przeprowadziły zajęcia dla dzieci i rodziców mające na celu wspieranie mowy swoich pociech.