POSIEDZENIE ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W OKRESIE WAKACYJNYM                                                ODBĘDZIE SIĘ W  TERMINACH:

15.07.2020 O  GODZ. 11.30

20.08.2020 O  GODZ. 11.30

 

SZANOWNI PAŃSTWO.

Informujemy, że dnia12.06.2020 r. (piątek) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie nieczynna.

 

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI. 

 W związku ze szczególną sytuacją związaną ze stanem epidemii staramy się do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni z klientem. Jeśli  będzie to możliwe część opinii lub orzeczeń wydawać będziemy na podstawie posiadanej dokumentacji, a niezbędne diagnozy postaramy się zrealizować w możliwie najkrótszej procedurze. Dlatego niezwykle ważna jest rzetelna dokumentacja uzasadniająca wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia. Podstawowa dokumentacja ze szkoły i przedszkola to:
- opinia o sytuacji dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,

WIZYTA W PORADNI W STANIE EPIDEMII.

Prezentujemy dziś grafikę, która pomoże Państwu przygotować dziecko do zastosowania procedur bezpieczeństwa podczas badania w poradni w stanie epidemii.
 Zachęcamy do skorzystania z niej przed wizytą.
Grafika opracowana przez podróże terapeutyczne.

SZANOWNI PAŃSTWO.

Uprzejmie przypominamy, że do końca kwietnia rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego muszą otrzymać informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Obecna sytuacja, czyli czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli i realizowanie zadań przedszkola w formie zdalnej nie zwalnia z tego obowiązku.