Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja

- życzy Dyrektor oraz Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

BRANIEWO NA NIEBIESKO

Od 2007r. obchodzimy corocznie 2 kwietnia Światowy Dzień świadomości Autyzmu. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu.
Dlaczego "autyzm jest niebieski"? Pojawiają się różne domysły – kolor niebieski jako kolor niewinności, nadziei, a także kolor dla chłopców, ponieważ na autyzm cierpi znacznie więcej chłopców niż dziewczynek. Dzieci autystyczne czasem nazywane są dziećmi spod "szklanego klosza."
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie obejmuje specjalistyczną opieką dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu już od 2003r. Zespół Orzekający wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze zdiagnozowanym autyzmem lub zespołem Aspergera. Prowadzimy dla nich terapię, bierzemy udział w posiedzeniach zespołów d.s. IPET oraz realizujemy kompleksowe wspomaganie

NIE DAJ SIĘ FAKE NEWSOM - CZYLI JAK NIE DAĆ SIĘ ZŁAPAĆ W SIECI!!!

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie dnia 28 marca odbyło się spotkanie w ramach akcji Tydzień z Internetem, poświęcone problemowi związanemu z fake newsami. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się min tego jak można się przed chronić przed fake newsami i na co zwracać uwagę przeglądając wiadomości w sieci. Okazało się, że walka z nieprawdziwymi informacjami jest możliwa i wiele w tej kwestii zależy od nas samych. Jeśli nie jesteśmy pewni czy dana informacja jest prawdziwa, powinniśmy ocenić wiarygodność źródła, z którego pochodzi.

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie w bieżącym roku szkolnym realizowane jest kompleksowe wspomaganie jej rozwoju w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- uczniem ze spektrum autyzmu.
Jednym ze szczególnych zadań, realizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne jest kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych. Głównym celem wspomagania jest wsparcie szkoły lub placówki w efektywnej realizacji wyzwań w obszarach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie rozpoznania potrzeb rozwojowych placówki.

ŻYCZLIWOŚĆ - DROGA DO POZYTYWNYCH RELACJI

W dniu 22 marca w Szkole Podstawowej w Nowicy pracownicy Poradni – pedagog pani Justyna Bendryn – Nagórko oraz psycholog Ewa Trzebiatowska przeprowadziły zajęcia warsztatowe w klasie IV, V oraz VI pt. „Życzliwość – droga do pozytywnych relacji”. Omówione zostały m.in. przykłady życzliwych i nieżyczliwych zachowań w klasie, podkreślona została rola uprzejmości w codziennym życiu. Wszyscy uczniowie z zaangażowaniem wzięli udział w zajęciach, bardzo chętnie odgrywali scenki ilustrujące przykłady życzliwych zachowań. Dziękujemy.