SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW

22 października bieżącego roku odbyły się w Braniewie warsztaty metodyczne pt. „Organizowanie zajęć logopedycznych oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa oświatowego jako obszar przewidziany do kontroli KO. Problem diagnozy i terapii logopedycznej uczniów dwujęzycznych”. W warsztacie uczestniczyli w większości logopedzi z naszego powiatu. Była to doskonała okazja do spotkania koleżanek logopedek i ustalenia harmonogramu spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia logopedów, która działa przy PPP.

UDZIAŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BRANIEWIE W WARMIŃSKO-MAZURSKIM TYGODNIU KARIERY 2019

W dniach 21-27 października 2019 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbywały się różnorodne wydarzenia w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery 2019.
Była to kolejna, XI już edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery wynikająca ze współpracy instytucji zrzeszonych w partnerstwie zainicjowanym i koordynowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pn. PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie  od początku aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez PAKT.

SZANOWNI PAŃSTWO

W tym roku świętujemy 50 rocznicę powołania do życia instytucji, którą znacie Państwo pod nazwą Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie. Serdecznie zapraszam do przeczytania dostępnego na naszej stronie www oraz na FB, artykułu „50 lat minęło” i zajrzenia do galerii zdjęć.

                                                                                                                                                           Dyrektor Barbara Dytkowska


"PIĘĆDZIESIĄT LAT MINĘŁO"   

Powstanie systemu poradnictwa zawodowego i wychowawczego w Polsce  datuje się na rok 1958 kiedy to równolegle powstawały i funkcjonowały  poradnie psychologiczne i społeczno-wychowawcze. Do kompetencji poradni psychologicznych należało wspieranie młodzieży w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, poradni społeczno-wychowawczych zaś sprawowanie opieki nad dziećmi pochodzącymi ze środowisk skrajnie zaniedbanych, lub tymi stwarzającymi problemy wychowawcze. Częstokroć funkcjonowały przy nich świetlice realizujące zadania opiekuńcze. Oba  typy poradni usytuowane w  miastach wojewódzkich mimo, iż pracowały na tym samym terenie  nie kooperowały ze sobą.

"PROMUJEMY ŻYCZLIWOŚĆ I KULTURĘ OSOBISTĄ"

Akcja z okazji Światowego Dnia Życzliwości
„Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają nasze dzieci,
tym bardziej pewne i kochające stają się jako dorośli.”
Steve Biddulph