SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

W roku szkolnym 2019/2020 w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ruszyła sieć współpracy i  samokształcenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych pracujących z uczniem objętym kształceniem specjalnym.


Adresatem sieci są zatem nauczyciele/pedagodzy  pracujący z dziećmi objętymi kształceniem specjalnym  ze szkół i  przedszkoli ogólnodostępnych powiatu braniewskiego. 

  • Celem działań jest:

- wymiana doświadczeń między uczestnikami,

- analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników,

- poszerzanie kompetencji uczestników,

- tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,

- poznanie nowinek książkowych, materiałów pomocowych,

- nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.


Program  i zakres tematyczny sieci ustalono wspólnie z nauczycielami, w zależności od potrzeb.

 

  • Terminy spotkań są ustalane każdorazowo, bezpośrednio z nauczycielami po spotkaniu sieci współpracy w dogodnym terminie i godzinie dla uczestników.


Koordynatorem sieci jest Justyna Bendryn-Nagórko

Zachęcamy nauczycieli pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym do współpracy J.


Informacje i zgłoszenia:
telefonicznie (55)2432639 (codziennie 8.00 -15.00 - sekretariat)

Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, nazwę placówki, swój numer telefonu oraz adres poczty e-mail.  

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 15.01.2020 roku (środa) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.
Główny temat spotkania i dyskusji -  „Integracja ważna sprawa”

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 05.12.2019 roku (czwartek) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 22.10.2019 roku (wtorek) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 15.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 30.05.2019 roku (czwartek) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 28.03.2019 roku (czwartek) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.
Spotkanie będzie dotyczyło Akcji PPP „Braniewo na niebiesko”

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 21.02.2019 roku (czwartek) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.