PEDAGODZY SZKOLNI

W  roku szkolnym 2019/2020 w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów kontynuowane będą  spotkania pedagogów pracujących w szkołach i palcówkach oświatowych na terenie powiatu braniewskiego. Spotkania mają charakter informacyjno-konsultacyjny.

Cele funkcjonowania sieci to:
• dzielenie się wiedzą i umiejętnościami;
• nabywanie nowych umiejętności i wiedzy;
• wspólne wykonywanie zadań;
• zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami;
• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkól i nauczycieli uczestniczących w sieci;
• analiza i upowszechnianie dobrych praktyk.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach a także zachęcam do systematycznego  odwiedzania naszej strony internetowej : pppbraniewo.edu.pll, na której zamieszczane są wszystkie najnowsze i najważniejsze informacje.

Koordynatorem sieci jest mgr Barbara Dytkowska - dyrektor PPP

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW

Zapraszam na pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych szkół i placówek powiatu braniewskiego. Spotkanie odbędzie się 8 października w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie przy ul. Kościuszki 105 A o godzinie 9.00.
Proponuję także wstępne terminy kolejnych spotkań:
19.11; 10.12; 07.01; 11.02; 10.03; 21.04; 12.05; 09.06                     Koordynator sieci – Barbara Dytkowska

ZAPROSZENIE-SIEĆ WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW

Drodzy pedagodzy! Po ciężkiej i wytężonej pracy w roku szkolnym nadszedł czas na podsumowanie naszych działań. Jestem przekonana, że należy nam się nagroda w postaci pysznej kawy i czegoś słodkiego! Serdecznie zapraszam w dniu 18.06.2019 o godz. 9.30 w kawiarni Santos Cookie (rynek miejski) Plac Piłsudskiego 5.
                                                                                                                                                     Koordynator: Justyna Szewczyk

WSPÓŁPRACUJEMY, ZAPOBIEGAMY, POMAGAMY

W dniu 21.05. 2019 podczas kolejnego spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów poruszany był problem ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego społecznie. W związku z zauważalnym nasileniem zachowań niepożądanych wśród dzieci i młodzieży omawiano kwestie profilaktyki tych zachowań oraz możliwości pomocy w sytuacjach nieprzestrzegania przez dzieci i młodzież zasad i

UWAGA – SIEĆ WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW !

W dniu 21.05.2019 o godz.9.30 w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbędzie się spotkanie pedagogów w sali konferencyjnej LO im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Tematem przewodnim będzieUczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym i niedostosowany społecznie w systemie edukacji’. Spotkanie odbędzie się z udziałem policyjnego profilaktyka KPP w Braniewie oraz kuratorów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Serdecznie zapraszam wszystkich pedagogów.
Koordynator: Justyna Szewczyk.

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW ORAZ DORADCÓW ZAWODOWYCH

Serdecznie zapraszamy pedagogów i doradców zawodowych na spotkanie w ramach sieci współpracy, które odbędzie się w dniu 12.03.2019 r o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Tematem spotkania będzie rekrutacja uczniów do szkół średnich. Omówione zostaną, zgłaszane przez pedagogów, bieżące problemy powstałe w codziennej pracy.

Koordynatorzy: Justyna Szewczyk,  Roman Michalski

UCZYMY SIĘ, WSPÓŁPRACUJEMY, POMAGAMY…

W ramach sieci współpracy (pedagogów, psychologów, nauczycieli) odbyło się spotkanie warsztatowe z pracownikami akademickimi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku p. dr Bożeną Piątkowską i mgr Magdaleną Bendryn.
Tematem spotkania były strategie podejmowania działań wobec ucznia sprawiającego problemy. Prowadzące podkreśliły, że najważniejsze w pracy pedagogicznej są niewątpliwie relacje międzyludzkie i motywacja.