PEDAGODZY SZKOLNI

W  roku szkolnym 2019/2020 w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów kontynuowane będą  spotkania pedagogów pracujących w szkołach i palcówkach oświatowych na terenie powiatu braniewskiego. Spotkania mają charakter informacyjno-konsultacyjny.

Cele funkcjonowania sieci to:
• dzielenie się wiedzą i umiejętnościami;
• nabywanie nowych umiejętności i wiedzy;
• wspólne wykonywanie zadań;
• zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami;
• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkól i nauczycieli uczestniczących w sieci;
• analiza i upowszechnianie dobrych praktyk.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach a także zachęcam do systematycznego  odwiedzania naszej strony internetowej : pppbraniewo.edu.pll, na której zamieszczane są wszystkie najnowsze i najważniejsze informacje.

Koordynatorem sieci jest mgr Barbara Dytkowska - dyrektor PPP

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Zapraszam na kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych powiatu braniewskiego. Spotkanie odbędzie się 10 marca, o godz. 9.00 w sali Liceum Ogólnokształcącego im. F. Nowowiejskiego w Braniewie. W programie spotkania przewiduje kolejne niezwykle interesujące szkolenie na temat komunikacji interpersonalnej w szkole. Omówimy także zagadnienia wynikające z bieżącej współpracy. Namawiam Państwa do udziału.
                                                                                                                              Koordynator sieci- Barbara Dytkowska

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW

Zapraszam na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych powiatu braniewskiego. Spotkanie odbędzie się 11 lutego br. o godzinie 9.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. F. Nowowiejskiego w Braniewie. W programie przewiduję atrakcyjne szkolenie „Jak płonąć żeby się nie spalić – o wypaleniu zawodowym nauczycieli” oraz przekazanie uwag i spostrzeżeń wynikających z bieżącej współpracy poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami.

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PEDAGOGÓW

Zapraszam na pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych szkół i placówek powiatu braniewskiego. Spotkanie odbędzie się 8 października w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie przy ul. Kościuszki 105 A o godzinie 9.00.
Proponuję także wstępne terminy kolejnych spotkań:
19.11; 10.12; 07.01; 11.02; 10.03; 21.04; 12.05; 09.06                     Koordynator sieci – Barbara Dytkowska

ZAPROSZENIE-SIEĆ WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW

Drodzy pedagodzy! Po ciężkiej i wytężonej pracy w roku szkolnym nadszedł czas na podsumowanie naszych działań. Jestem przekonana, że należy nam się nagroda w postaci pysznej kawy i czegoś słodkiego! Serdecznie zapraszam w dniu 18.06.2019 o godz. 9.30 w kawiarni Santos Cookie (rynek miejski) Plac Piłsudskiego 5.
                                                                                                                                                     Koordynator: Justyna Szewczyk

WSPÓŁPRACUJEMY, ZAPOBIEGAMY, POMAGAMY

W dniu 21.05. 2019 podczas kolejnego spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia pedagogów poruszany był problem ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym i niedostosowanego społecznie. W związku z zauważalnym nasileniem zachowań niepożądanych wśród dzieci i młodzieży omawiano kwestie profilaktyki tych zachowań oraz możliwości pomocy w sytuacjach nieprzestrzegania przez dzieci i młodzież zasad i

UWAGA – SIEĆ WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW !

W dniu 21.05.2019 o godz.9.30 w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbędzie się spotkanie pedagogów w sali konferencyjnej LO im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Tematem przewodnim będzieUczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym i niedostosowany społecznie w systemie edukacji’. Spotkanie odbędzie się z udziałem policyjnego profilaktyka KPP w Braniewie oraz kuratorów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Serdecznie zapraszam wszystkich pedagogów.
Koordynator: Justyna Szewczyk.