ADHD – ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI RUCHOWEJ

ADHD to zespół cech, który sprawia, że osoba ma trudności z koncentracją uwagi i impulsywnością, jest bardzo aktywna ruchowo. Coraz więcej dzieci diagnozowanych jest w kierunku ADHD oraz autyzmu. Rodzicom łatwo zagubić się w wielorakich diagnozach, dlatego przybliżamy podstawowe informacje na temat Nadpobudliwości Psychoruchowej.
ADHD a spektrum autyzmu

ZESPÓŁ ASPERGERA JAKO NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Barbara Dytkowska na podstawie opracowania Jagny Niepokólczyckiej-Gac

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie coraz częściej wydaje orzeczenia lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów z autyzmem bądź Zespołem Aspergera. Dzisiaj słów kilka o symptomach i diagnozie ZA.

Zanim wrzucisz dzieci do sieci…

…pomyśl dwa razy

Żyjemy w społeczeństwie sieciowym. Rosnąca popularność social media zmienia zwyczaje i przesuwa granice prywatności. To, co kiedyś rezerwowaliśmy dla najbliższych, dziś udostępniamy wszystkim w internecie. Nowe zdjęcie z wymarzonych i długo wyczekiwanych wakacji? Dziecko zrobiło pierwszy kroczek, powiedziało pierwsze słowo i udało się to utrwalić? Klikasz "publikuj" - aż nazbyt często bez zastanowienia.

                  Albert Einstein, Thomas Edison, Tom Cruise…

Co mają wspólnego ze sobą żyjący w różnych epokach wynalazca, naukowiec i aktor?

Otóż bardzo wiele. To genialni dyslektycy, którym dysfunkcja nie przeszkodziła
            w realizowaniu swoich pasji i osiągnięciu życiowych celów.

LĘKI U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Okres wieku przedszkolnego  (między 3 a 7 rokiem życia) jest okresem intensywnych zmian w rozwoju fizycznym, poznawczym a także emocjonalno-społecznym dziecka. U niemal wszystkich dzieci w tym okresie pojawiają się mniej lub bardziej nasilone lęki. Często rodzice są bardzo zaniepokojeni – dotychczas ich otwarte, niczego nie bojące się dziecko zaczyna reagować lękowo w znanych sobie sytuacjach.

O DYSLEKSJI RAZ JESZCZE…

w 1896 r. w Wielkiej Brytanii opisano po raz pierwszy  przypadek dysleksji. W Polsce pierwsze publikacje na ten temat pojawiły się w latach 30. xx wieku. Wiedzę o dysleksji zaczęto w Polsce popularyzować około 30 lat temu. Najwięcej wiedzieli o niej specjaliści w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Nauczycielom w szkołach to zagadnienie było obce, programy studiów nie obejmowały problemu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.