INFORMACJA O PIERWSZYM SPOTKANIU SIECI  WSPARCIA I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

W dniu 11.11.2019 roku, w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego, odbyło się, pierwsze w roku szkolnym 2019/20, spotkanie sieci doradców / koordynatorów szkolnego doradztwa zawodowego, przygotowane i przeprowadzone przez Romana Michalskiego. Spotkanie miało charakter organizacyjno – szkoleniowy. Wzięło w nim udział 17 osób (szkolnych koordynatorów doradztwa zawodowego, doradców, pedagogów i zainteresowanych problematyką doradczą nauczycieli).
Jak napisano wyżej, spotkanie miało charakter organizacyjny i służyło przede wszystkim rozpoznaniu potrzeb szkół. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna od wielu lat wspiera szkoły w organizacji i prowadzeniu działań służących przygotowaniu młodzieży do świadomego, przemyślanego wyboru dalszego kształcenia i wyboru zawodu. Pracownicy szkół powiatu braniewskiego mają w tym względzie różny poziom doświadczenia. W niektórych szkołach problemem tym zajmują się  osoby mające wieloletnie w tym względzie doświadczenie. Są też nauczyciele którzy od niedawna zajmują się w szkołach doradztwem zawodowym. Dlatego też osoby organizujące i prowadzące działania doradcze na terenie swych szkół  mieli możliwość „wyartykułowania” swoich oczekiwań względem wsparcia doradcy zawodowego PP – P w Braniewie.
Wsparcie jakim doradca PP – P może służyć szkołom może dotyczyć m. in.:
 • diagnozy predyspozycji zawodowych i preferencji edukacyjnych uczniów,
 • prowadzenia spotkań warsztatowych z młodzieżą,
 • spotkań z rodzicami,
 • porad indywidualnych udzielanych uczniom na terenie szkół bądź poradni,
 • konsultacji (dla rodziców, nauczycieli itd.),
 • pomocy doradcy PP – P uczniom niepełnosprawnym i chorym,
 • organizacji i prowadzenia szkoleniowych rad pedagogicznych,
 • pomocy pracownikom szkół w opracowywaniu dokumentacji zw. z doradztwem (np. rocznych programów doradztwa zawodowego),
 • przekazywania materiałów do prowadzenia zajęć (np. scenariuszy lekcji zawodoznawczych, warsztatów itp.),
 • przekazywania informacji o szkoleniach i wydarzeniach zw. z doradztwem (organizowanych w naszym powiecie i województwie),
 • szkoleń z umiejętności doradczych itd.   
Zapotrzebowanie szkół na wsparcie jest bardzo zróżnicowane i jego określenie jest istotnym elementem pozwalającym doradcy zawodowemu PP – P na organizację racjonalnej i efektywnej pracy – zarówno bezpośrednio w szkołach jak i na terenie poradni.
W trakcie spotkania omówiono również uwarunkowania formalno – prawne dotyczące organizacji szkolnego doradztwa zawodowego, a także, rozpoczęto cykl przedstawiania nowoczesnych narzędzi i metod pracy doradczej. Przybliżono także uczestnikom możliwości wykorzystania w pracy z uczniami internetowych zasobów doradczych (m. in. Mapy Karier). Zebrano również informacje i oczekiwania dotyczące tematyki i częstotliwości spotkań sieci wsparcia i samokształcenia doradców zawodowych. 
W tym miejscu organizujący i prowadzący spotkanie pragnie podziękować Pani Jolancie Ryczaj, za udzielenie nam gościny i umożliwienie spotkania na terenie szkoły którą kieruje :)
Powiatowy koordynator szkolnego doradztwa zawodowego powiatu braniewskiego, doradca zawodowy PP – P w Braniewie - Roman Michalski