SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 05.12.2019 roku (czwartek) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.
Główny temat spotkania i dyskusji -  „Bariery w uczeniu się dzieci ze spectrum autyzmu”.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli/pedagogów do dyskusji i podzielenia się swoim doświadczeniem.
Zachęcam do systematycznego  odwiedzania naszej strony internetowej: pppbraniewo.edu.pl i profilu społecznościowego, na której zamieszczane są wszystkie najnowsze i najważniejsze informacje.
Koordynator sieci – Justyna Bendryn-Nagórko