DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Od 1991  r. w każdy III czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Tytoniu, a 1  grudnia Światowy Dzień AIDS. W związku z tym w bieżącym roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną aktywnie włączyła się w działania profilaktyczne. W zorganizowanym punkcie informacyjno – edukacyjnym można było uzyskać  informacje na temat szkodliwości palenia tytoniu, wpływu tytoniu na rozwój funkcji poznawczych, profilaktyki AIDS i HIV oraz zbadać zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie.
Dziękujemy Dyrekcji przychodni ID-MED za udostępnienie sali
 
Organizatorzy akcji: 
Anna Kich – pedagog PPP
Beata Marciniak – pracownik PSSE