SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 22.10.2019 roku (wtorek) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 15.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.
Harmonogram i tematyka spotkań zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu zgodnie z Państwa potrzebami. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli/pedagogów z  powiatu braniewskiego.Zachęcam do systematycznego  odwiedzania naszej strony internetowej: pppbraniewo.edu.pl, na której zamieszczane są wszystkie najnowsze i najważniejsze informacje.
Koordynator sieci – Justyna Bendryn-Nagórko