"CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE ..."

W roku szkolnym 2018/2019 Poradnia realizowała Innowację pedagogiczną: „Cudze chwalicie swego nie znacie … - kierunki kształcenia i zawody powiatu braniewskiego” skierowaną do uczniów klas VII szkół podstawowych.
Głównym celem Innowacji było udzielenie wsparcia uczniom w wyborze zawodu poprzez dostarczenie im rzetelnej wiedzy o kierunkach kształcenia i zawodach naszego rejonu, zwiększenie świadomości uczniów co do rodzaju informacji jakie należy uwzględnić w wyborze dalszego kształcenia, udzielenie wsparcia szkołom podstawowym w organizacji doradztwa zawodowego.
W ramach innowacji nawiązano współpracę z Zasadnicza Szkołą Zawodową, Zespołem Szkół Budowlanych oraz dwoma szkołami podstawowymi w Braniewie, w których wybrano po jednej klasie VII.
Zajęcia z uczniami prowadzone były w oparciu o prezentacje multimedialne, pokazy filmów zawodoznawczych, karty pracy, dyskusje i wyciąganie wniosków. Dzięki temu uczniowie zdobyli gruntowną wiedzę o kierunkach kształcenia i zawodach naszego rejonu. Oprócz tego młodzież brała udział w wycieczkach do szkół ponadpodstawowych, gdzie w pracowniach szkolnych zdobywała konkretne doświadczenia poznawcze związane z różnymi zawodami, poznawała uczniów, nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach, strukturę i organizację placówek.
W ankietach ewaluacyjnych młodzież pozytywnie odniosła się do zajęć, widoczny jest znaczny przyrost wiedzy dotyczący zawodów, które są w ofercie braniewskich szkół, najbardziej jednak uczniowie docenili możliwość wejścia w życie szkół ponadpodstawowych, bezpośredniego kontaktu z uczniami, zebrania konkretnych informacji, zadania nurtujących pytań pracownikom szkoły.
W ramach innowacji w każdej klasie przeprowadzono 4 spotkania z uczniami, 1 spotkanie z rodzicami oraz wycieczki zawodoznawcze do ZSB i ZSZ w Braniewie.
Bardzo dziękujemy szkołom: SP Nr 3, SP Nr 5, ZSB, ZSZ za współpracę i cenne doświadczenia.