SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcam do korzystania ze stworzonej przez nas Mapy Zasobów Środowiskowych. Możecie ją Państwo znaleźć w zakładce „Start”, poniżej opisu Misji i Wizji Poradni, w ramce po lewej stronie. Mapa zawiera spis instytucji z miasta Braniewa i powiatu braniewskiego zajmujących się szeroko rozumianą pomocą udzielaną dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, opis podstawowej działalności oraz dane teleadresowe. Chcemy naszą Mapę stale uzupełniać, dlatego prosimy o informacje i sugestie, które z instytucji, stowarzyszeń czy organizacji powinny się jeszcze w naszym spisie znaleźć.
Mapa Zasobów Środowiskowych ma na celu ułatwienie osobom potrzebującym wsparcia znalezienie właściwej i profesjonalnej pomocy.
                                                                                                                                                Dyrektor PPP – Barbara Dytkowska