SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 30.05.2019 roku (czwartek) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.
Tematem spotkania: „Nauczyciel wspomagający ucznia ze spectrum autyzmu w szkole”
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli/pedagogów z  powiatu braniewskiego.
Zachęcam do systematycznego  odwiedzania naszej strony internetowej: pppbraniewo.edu.pl, na której zamieszczane są wszystkie najnowsze i najważniejsze informacje.
Koordynator sieci – Justyna Bendryn-Nagórko