SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 28.03.2019 roku (czwartek) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym.
Spotkanie będzie dotyczyło Akcji PPP „Braniewo na niebiesko”
, a także funkcjonowania dzieci ze spectrum autyzmu w szkołach.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli/pedagogów z  powiatu braniewskiego nie tylko samą akcją, ale dyskusją i wymianą doświadczeń.
Możliwe będzie odebranie materiałów potrzebnych na Akcję „Braniewo na niebiesko” czyli plakaty, druk książki i uzyskanie wszelkich informacji dotyczących akcji PPP.
 Zachęcam do systematycznego  odwiedzania naszej strony internetowej: pppbraniewo.edu.pl, na której zamieszczane są wszystkie najnowsze i najważniejsze informacje.