SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM OBJĘTYM KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

Dnia 21  marca bieżącego roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 11.00 odbędzie się kolejne spotkanie nauczycieli/pedagogów pracujących z dzieckiem objętym kształceniem specjalnym. Tematem spotkania: ,,Jak nawiązać  udaną  współpracę z rodzicami ”.
Poruszymy sprawy bieżące wynikające z praktyki.Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli/pedagogów z powiatu braniewskiego.
                                                                                                                                                      Koordynator sieci – Anna Kich