Spotkanie sieci szkolnych koordynatorów doradztwa zawodowego, przedstawicieli instytucji świadczących usługi poradnictwa zawodowego powiatu braniewskiego, osób których interesuje problematyka doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach: podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy: szkolnych doradców zawodowych / koordynatorów szkolnego doradztwa, dyrektorów szkół, pedagogów, przedstawicieli instytucji świadczących usługi poradnictwa zawodowego powiatu braniewskiego i inne osoby zainteresowane poruszaną problematyką na spotkanie w dniu 15.03.2018 r.
Temat spotkania:Projektowane zmiany w szkolnym doradztwie zawodowym”.
MEN przygotowuje istotne zmiany w organizacji doradztwa zawodowego w szkołach. Będzie się to wiązało zapewne, ze sporą ilością pracą jaka czeka nas wszystkich….
„Jeśli się martwisz jakąś rzeczą, twoje cierpienie nie wynika z rzeczy samej w sobie, lecz jest skutkiem sposobu, w jaki ją oceniasz. A to możesz w każdej chwili zmienić.” ~ Marek Aureliusz
Możliwe, że w przeciwieństwie do cytowanego filozofa, wobec zmian trudno zachować nam stoicki spokój. Jednakże sądzimy, iż warto podyskutować na ten temat i „oswoić się” z propozycjami MEN (ORE) już teraz - potem zostanie nam już tylko ich wdrożenie.
 
Celami spotkania są:
1.Przekazanie informacji dotyczących projektowanych zmian w prawie oświatowym i w organizacji doradztwa zawodowego w szkołach.
 
2.Przekazanie uczestnikom spotkania materiałów szkoleniowych pomocnych w organizacji doradztwa zawodowego w szkołach m.in.:
    • 8 przykładowych programów doradztwa zawodowego dla: przedszkola, klas I – III SP, klas IV – VI SP, VII– VIII SP,       szkół branżowych, LO, Technikum, Szkoły Policealnej,
    • 5 wzorcowych Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego (dla Szkoły Podstawowej, BS, T, LO) ,
    • 4 prezentacji ORE i innych materiałów szkoleniowych,
3.Omówienie praktycznych sposobów wdrażania nowych rozwiązań z tego obszaru w szkołach. Dyskusja nad propozycjami MEN w formie debaty.
Debata (franc. débat od débattre, roztrząsać, z łac.. bat(t)uere, uderzać, rozbijać na kawałki - dyskusja o sformalizowanej formie, która dotyczy wyboru najlepszego rozwiązania omawianego problemu lub sprawy, mająca miejsce najczęściej w większym gronie osób, np. na zebraniu, posiedzeniu, zgromadzeniu, zjeździe”.
4.Przedstawienie członkom braniewskiej sieci doradców propozycji kierunku rozwoju naszych działań i możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy UE w ramach projektu „Warmia i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi”.
5.Przedstawienie zasobów wspomagających organizację edukacyjnego doradztwa zawodowego.
6.Omówienie spraw bieżących, organizacyjnych. Zaplanowanie pracy na rok następny.
Organizatorzy i prowadzący spotkanie:
1.Roman Michalski - doradca zawodowy PP – P, powiatowy koordynator szkolnego doradztwa zawodowego, doradca konsultant w projekcie „Warmia i Mazury Doradztwem Stoi”).
2.Dorota Michalkiewicz – doradca zawodowy PUP
3.Iwona Obłąk - doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP
Spotkanie odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. (czwartek ) w Sali Informacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy ul. Kościuszki 118 (I piętro).
14-500 Braniewo
Początek spotkania godzina g: 10:00
Ważne informacje:
w przypadku wątpliwości związanych ze spotkaniem pytania prosimy zadawać drogą telefoniczną – tel. 55 – 243 – 26 – 39 (PP –P - prosić Romana Michalskiego, mój prywatny numer - 601 – 760 – 455).
                                                                                        Zapraszamy serdecznie.  
                                                                                        Z wyrazami szacunku.
                                                                                        Powiatowy koordynator doradztwa zawodowego: Roman Michalski