SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI, LOGOPEDÓW, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW

„Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego”
Wprowadzenie
Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach trudności słuchowe są przyczyną problemów w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy zaburzeń zachowania.
Jeżeli zaobserwujemy następujące objawy u dzieci:
• kłopoty z koncentracją uwagi,
• skupieniem się na głosie nauczyciela,
• brzydkie pismo z błędami,
• trudności w czytaniu, polegające na niewłaściwym łączeniu głosek w wyrazy,
• trudności z dobrym słyszeniem w szumie,
• myleniem podobnie brzmiących głosek jak p/b, t/d i takim też ich zapisywaniem,
• brakiem umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,
• konieczność kilkakrotnego powtarzania poleceń, wówczas powinniśmy rozważyć przeprowadzenie diagnozy w kierunku centralnych zaburzeń słuchu.
Miejsce szkolenia: Braniewo
Termin szkolenia: do ustalenia. PO ZEBRANIU GRUPY. ZGŁOSZENIA PROSZĘ PRZESŁAĆ DO 15.03.2018 r. MAILEM NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W dopisku należy podać imię i nazwisko, nazwę placówki oraz dane kontaktowe (mail, telefon).
Czas: 4 godz. dydaktyczne
Metody: wykład, prezentacja metody, dyskusja
Koszt szkolenia: 80 zł
Prowadząca szkolenie: mgr Zenobia Bogdanowska – edukator, logopeda (spec. w zakresie neurologopedii, surdologopedii, emisji głosu, logorytmiki), trener rozwoju osobistego, współtworzy we współpracy z dr. Andrzejem Senderskim program Neuroflow
Cele:
• zapoznanie z zagadnieniem Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego ( CAPD), możliwościami diagnozy przez logopedę, psychologa, pedagoga,
• przedstawienie programu Neuroflow oraz dostępnych form terapii
Program szkolenia:
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD
• definicja,
• objawy,
• przyczyny.
Diagnoza CAPD w poradni psychologiczno-pedagogicznej - demonstracja.
Podtypy kliniczne CAPD – wskazania do terapii i uczenia,
Współwystępowanie APD w zaburzeniach rozwojowych:
• dysleksja,
• ADHD,
• Autyzm,
• zespół Aspergera.
Postępowanie terapeutyczne:
• w szkole – wskazówki dla nauczycieli,
• w domu – wskazówki dla rodziców.
Formy pomocy – na przykładzie stymulacji słuchu i treningów słuchowych znanych w Polsce i na świecie.