SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW

Dnia 26 lutego bieżącego roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie o godzinie 13.30. odbędzie się spotkanie logopedów.
Podczas spotkania omówione zostaną problemy związane z terapią dziecka z dyslalią.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych logopedów z powiatu braniewskiego.
                                                                                                                 Koordynator sieci - Małgorzata Sulkowska