Od 16 lutego 2018 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Braniewie zaprasza uczniów, rodziców i nauczycieli do korzystania z usług specjalistów poradni w formie e-porad, umożliwiającej kontakt z pracownikami za pomocą Internetu. Aby w pełni wykorzystać tę formę kontaktu, warto zapoznać się z zasadami korzystania z pomocy on-line.

 • Na czym polega usługa e-porady?

Formą pomocy udzielanej za pośrednictwem Internetu jest doradztwo i poradnictwo.

Aby skorzystać z tej formy pomocy należy opisać swój problem i wysłać zgłoszenie poprzez formularz dostępny na dole strony.

Po otrzymaniu zgłoszenia specjalista poradni oceni, czy zgłoszony problem może być omawiany w ramach e-porady. Jeśli tak, udzieli pomocy wysyłając odpowiedź do zgłaszającego pocztą elektroniczną. Jeśli konsultant uzna, że problem nie może być rozwiązany przez Internet, przekaże taką informację zgłaszającemu, zaproponuje inną formę kontaktu lub podpowie, gdzie można znaleźć wsparcie i pomoc w konkretnej sprawie. Odpowiedzi specjalisty poprzez e-mail można spodziewać się w ciągu 3 dni roboczych od chwili wysłania zgłoszenia.

E-porady, podobnie jak inne usługi Poradni, udzielane są bezpłatnie.
Z e-porad mogą korzystać:
 • uczniowie od 13 roku życia,
 • nauczyciele i wychowawcy,
 • rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Po e-poradę warto zgłosić się gdy:
 • przeżywasz różne dylematy życiowe, rodzicielskie, wychowawcze,
 • odczuwasz swój stan jako kryzys, zmęczenie, zniechęcenie,
 • czujesz się bezradny w różnych sytuacjach życiowych,
 • nie możesz sobie poradzić z rozwiązaniem problemów emocjonalnych,
 • potrzebujesz pomocy w wyborze szkoły, zawodu,
 • twoje dziecko (uczeń) ma problemy z nauką,
 • twoje dziecko ma kłopoty w relacjach z rówieśnikami,
 • twoje dziecko (uczeń) sprawia kłopoty wychowawcze.
E-porada nie jest odpowiednią formą gdy:
 • gdy potencjalny klient jest osobą w poważnym kryzysie lub cierpi na zaburzenia psychiczne – w takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybszy bezpośredni kontakt z psychologiem, psychoterapeutą czy lekarzem,
 • gdy potencjalny klient cierpi na schorzenia somatyczne wymagające interwencji medycznej i jest leczony farmakologicznie,
 • gdy dziecko potrzebuje systematycznej terapii psychologicznej, pedagogicznej czy logopedycznej,
 • gdy dziecko potrzebuje opinii lub orzeczenia; w takich sytuacjach konieczne jest zgłoszenie dziecka do poradni i przeprowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych w bezpośrednim kontakcie.