PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PAKTU NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO

W dniu 17.10.2017 roku w Elblągu odbyła się konferencja "Kompetencje i talenty młodych na rynku pracy". Podczas konferencji podsumowano 10 lat działalności Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. W działaniach Paktu aktywnie uczestniczy Nasza poradnia.
W wydaniu specjalnym biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, zawierającym informacje o Pakcie zamieszczony został artykuł Romana Michalskiego - doradcy zawodowego poradni "O zmęczonym drwalu, bezsensownym dzieleniu owiec i sensownym łączeniu w partnerstwie..." (przeczytaj cały artykuł).