PROPOZYCJE TEMATYKI SPOTKAŃ
Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2019/2020


 1. Nadmierne i szkodliwe korzystanie z telefonów komórkowych.
 2. Dziecko z ADHD w rodzinie – Jak z nim postępować?
 3. Posłuchaj mnie mamo… posłuchaj mnie tato… – jak skutecznie porozumiewać się z dzieckiem.
 4. Jak mówić, aby rozmawiać…
 5. Przyczyny niepowodzeń szkolnych.
 6. Wirtualne życie dzieci.
 7. Bezpieczeństwo dziecka sieci. 
 8. Wychowanie do korzystania z technologii XXI w
 9. Uzależnienie od Internetu.
 10. Rozwój emocjonalno – społeczny małego dziecka (5-6 lat).
 11. Zasady konsekwentnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym.
 12. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka przedszkolnego.
 13. Konsekwencje i zasady w wychowaniu dziecka.
 14. Elementy terapii pedagogicznej w zabawie czyli jak przygotowywać przedszkolaka do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej.
 15. Zanim będę uczniem – gotowość szkolna.
 16. Wspomaganie dziecka rozpoczynającego edukacje w kl. I – III szkoły podstawowej.
 17. Rola rodziców w zapobieganiu niepowodzeniom i trudnościom szkolnym (kl. I – III szkoły podstawowej).
 18. Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka.
 19. Rola rodziny w procesie wychowawczym.
 20. Wpływ zaburzeń mowy na niepowodzenia szkolne i zachowanie dziecka.
 21. Wpływ gier komputerowych na psychikę dziecka.
 22. Moje dziecko dojrzewa – jak rozmawiać z nastolatkiem.
 23. Jak funkcjonuje mózg nastolatka ?
 24. Konflikt pokoleń – dorastające dzieci kontra rodzice.
 25. Zadania stojące przed rodzicem wychowującym nastolatka.
 26. Wszytko co chciałbyś wiedzieć o Autzmie?
 27. Jak pomóc dziecku w nauce.
 28. Narkotyki a dziecko – sygnały ostrzegawcze, profilaktyka i pomoc.
 29. Skąd bierze się agresja?
 30. Symptomy zaburzeń odżywiania.
 31. Wpływ mediów na rozwój dziecka.
 32. Edukacja włączająca szansa na przełamanie barier społecznych. emocjonalnych (kl. I – III szkoły podstawowej).
 33. Rozwijanie kompetencji czytelniczych u dzieci .
 34. Zawodowy rodzic - jak wspierać dziecko w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.